Qui som

Benvinguts al blog de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària.

Aquest blog pretén ser un instrument de comunicació per a les persones que com a tutor o resident formin part de la Unitat Docent Tarragona.

La Unitat Docent  és el conjunt de recursos personals i materials que pertanyen als dispositius assistencials, docents, de recerca i de qualsevol altre caràcter que es considerin necessaris per impartir la formació de les especialitats de Medicina (MIR) i Infermeria (EIR) Familiar  i Comunitària pel sistema de residència.

La Unitat Docent Tarragona ICS disposa dels següents dispositius docents:

7 EAP :  EAP Torreforta, EAP Bonavista, EAP Valls urbà, EAP Salou, EAP Reus 1,             EAP Reus 2 i EAP Reus 4.

3 hospitals: Joan XXIII, Pius Hospital de Valls i Hospital Sant Pau i Sta Tecla.

– Altres dispositius docents: Institut Pere Mata, Agència de Salut Pública, SEMSA, Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris (GIPSS).

Localització dispositius UD

En l’actualitat hi ha 61 residents en formació que reben també formació complementària en: prevenció de riscos laborals, infeccions nosocomials, traumatologia, urgències generals i pediàtriques, elaboració d’un portafoli, cerca bibliogràfica, medicina basada en evidència, atenció primària orientada a la comunitat, atenció familiar, comunicació assistencial, raonament clínic, bioètica, recerca en ciències de la salut, reanimació cardiopulmonar, bioestadística, lectura crítica d’articles, entrevista clínica, salut laboral, anàlisi de dades i validació de qüestionaris.

El programa formatiu inclou l’adquisició de les competències descrites en el programa de l’especialitat i tutoritzades pels tutors que entre altres eines com a valoració formativa apliquen metodologies de: videogravacions, utilització de maniquins, observacions estructurades de la pràctica clínica, participació en projectes comunitaris, realització de selfs audits, anàlisi d’incidents crítics, anàlisi de casos per ordinador, presentació de sessions, així com la realització de treballs de millora contínua i de recerca.