Responsabilitat del resident

La unitat docent ha de garantir la supervisió i adquisició progressiva de responsabilitats per part dels residents al llarg del seu procés formatiu. En el següent document podeu trobar els diferents nivells de responsabilitat del resident en funció de les tasques i tècniques a desenvolupar amb un nivell decreixent de supervisió important per garantir el progrés i maduració en l’adquisició de la seva responsabilitat.

Document de supervisió i responsabilitat del resident de medicina MIR 

Document de supervisió i responsabilitat del resident d’infermeria EIR