Programa formatiu

La unitat docent, entre les seves funcions, té la de garantir el compliment i seguiment del programa formatiu determinat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Programa oficial de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària

Programa oficial de l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària