Itinerari formatiu

L’ itinerari formatiu es aplicable a tots els residents de la Unitat Docent, sense perjudici de que sigui adaptat al pla individual de formació de cada resident elaborat pel tutor en coordinació amb els responsables dels dispositius assistencials i resta de tutors  dels residents de la Unitat Docent.

Itinerario Formativo MIR/EIR 2020

 Itinerari formatiu d’infermeria familiar i Comunitària UD Tarragona 2020

 

Seguint  la Orden SSI/1892/2015, de 10 de septiembre fem públic l’itinerari formatiu tipus, en el blog on estarán a disposició dels residents per a la  seva consulta en tot moment.