Residents

Els residents són els professionals que desenvolupen la seva formació especialitzada mèdica amb l’adquisició de responsabilitats i capacitats de forma progressiva i tutelada, en centres acreditats.

A la nostra unitat docent disposem del  Guia acogida residente 2019 on trobareu la informació necessària per facilitar la incorporació dels nous residents.

Podeu trobar més informació per a residents en els següents apartats: