Activitats formatives

La Unitat Docent ofereix als residents les activitats formatives del programa teòric complementari definit en el programa de l’especialitat.

Tanmateix tots els residents tenen accés a activitats de formació continuada que ofereix l’ICS als seus professionals (tan sols accés des de la intranet).