Formació i recerca

El metge de família ha de ser un professional en continu procés de formació per a mantenir i millorar la seva competència professional, adquirint les habilitats per realitzar sessions bibliogràfiques, clíniques, de revisió, etcètera.

Aquí trobareu bibliografia, webgrafia recomanada i enllaços d’interès per a poder fer cerques bibliogràfiques, bases de dades, recursos d’informació i documentació mèdica  per obtenir informació basada en la evidència.

Tanmateix podreu trobar la formació complementària a la que podreu accedir com a resident tant del programa formatiu complementari de l’especialitat com la formació contínua oferta per l’ICS.