Enllaços d’interès per a la recerca

RECURSOS PER A LA RECERCA

IDIAP Jordi Gol

Insituto Carlos III

Fisterrra

Requisits uniformitat per manuscrits en anglès

Requisits en castellà

Com escriure i presentar articles científics

PROGRAMES ÚTILS

Programa càlcul grandària mostral

Generador de números aleatoris i randomització

Programa estadístic R (gratuït)

ASPECTES PRÀCTICS EN INVESTIGACIÓ

Avaluacions (checklists) per a diferents projectes d’investigació :

CONSORT, STROBE, etc… (TOTS EN ESPANYOL)

 

REVISTES EN CIÈNCIES DE LA SALUT

En espanyol:

Revista de Atencion Primaria

Revista Esp. Cardio

Medicina Clínica

Revista Clíncia Española

Gaceta sanitaria

Revista Española de Salud Pública

SEMERGEN-Medicina de Familia

Revistes editorial Elsevier

En anglès:

Lancet

JAMA

New England

BMJ

Archives of Internal Medicine

Circulation

Atherosclerosis

Family Practice

Annals of Family Medicine

British Journal of Family Practice

BMC Central

PloS One

CERCADORS

Medline

Com utilitzar Medline (guia)

COCHRANE LIBRARY

Cochrane Library Plus (en español)

MEDICINA BASADA EN PROVES (EVIDÈNCIA): MBE

Què és la MBE

MBE 2.0

Web médica de Rafa Bravo

Trip Data Base

GUIES DE PRÀCTICA CLÍNICA

Guies ICS

Guies NICE

Guia Salud